Kategoria RUCH

SCRATCH - omówienie bloków kategorii Ruch

W kategorii RUCH znajdują się bloki do programowania ruchu duszków, takie jak:

 • przesuwanie
 • obroty
 • przejście do konkretnego miejsca (x,y)
 • ustawienie kierunku
 • zmiana tylko jednej współrzędnej

Kategoria WYGLĄD

SCRATCH - omówienie bloków kategorii Wygląd

W kategorii WYGLĄD znajdują się bloki do programowania wyglądu duszków, takie jak:

 • wyświetlanie dymków (mówienie, myślenie)
 • zmiana kostiumu duszka
 • zmiana tła
 • zmiana efektów graficznych
 • przesuwanie duszka na inne warstwy, na wierzch, na spód

Kategoria DŹWIĘK

SCRATCH - omówienie bloków kategorii Dźwięk

W kategorii DŹWIĘK znajdują się bloki do programowania odtwarzania dźwięków, takie jak:

 • zagranie domyślnego dźwięku duszka
 • nagranie i odtworzenie własnego dźwięku
 • ustawienie i zmiana efektów dźwiękowych
 • ustawienie i zmiana głośności dźwięków
 • zakończenie wszystkich dźwięków

Kategoria ZDARZENIA

SCRATCH - omówienie bloków kategorii Zdarzenia

W kategorii ZDARZENIA znajdują się bloki do programowania sposobu rozpoczęcia skryptu:

 • po kliknięciu zielonej flagi
 • po naciśnięciu klawisza na klawiaturze
 • po kliknięciu duszka
 • po zmianie tła
 • po zmianie głośności
 • po otrzymaniu komunikatu od innego duszka

Kategoria KONTROLA

SCRATCH - omówienie bloków kategorii Kontrola

W kategorii KONTROLA znajdują się pętle oraz instrukcje warunkowe, które pozwolą na sterowanie działaniem skryptu:

 • wstrzymanie lub zakończenie działania skryptu
 • pętla powtórz
 • pętla zawsze
 • instrukcja warunkowa jeżeli
 • instrukcja czekaj aż
 • klonowanie duszków

Kategoria CZUJNIKI

SCRATCH - omówienie bloków kategorii Czujniki

W kategorii CZUJNIKI znajdują się bloki pomocne przy tworzeniu wyrażeń warunkowych:

 • czy duszek dotyka wskaźnika myszy / innego duszka
 • czy duszek dotyka określonego koloru
 • czy naciśnięty jest klawisz spacja / inny
 • czy kliknięto myszką
 • bloki do komunikacji z użytkownikiem

Kategoria WYRAŻENIA cz.1

SCRATCH - omówienie bloków kategorii Wyrażenia część 1

W kategorii WYRAŻENIA (część 1) znajdują się bloki do programowania funkcji matematycznych:

 • suma, różnica, iloczyn, iloraz
 • losowanie liczby z podanego przedziału
 • czy wartość jest większa od …
 • czy wartość jest mniejsza od …
 • czy wartość jest równa …

Kategoria WYRAŻENIA cz.2

SCRATCH - omówienie bloków kategorii Wyrażenia część 2

W kategorii WYRAŻENIA (część 2) znajdują się bloki do programowania funkcji tekstowych i logicznych:

 • łączenie dwóch wyrazów
 • pobranie wskazanej litery z wyrazu
 • obliczenie długości wyrazu
 • sprawdzenie, czy wyraz zawiera wskazaną literę
 • operacje logiczne (i, lub, nie)

Kategoria ZMIENNE

SCRATCH - omówienie bloków kategorii Zmienne

W kategorii ZMIENNE znajdują się bloki do definiowania i obsługi własnych zmiennych, m.in:

 • tworzenie zmiennej
 • ustawianie i zmiana wartości zmiennej
 • tworzenie listy
 • dodawanie, usuwanie, zamiana elementów na liście
 • określanie długości listy
 • sprawdzenie, czy lista zawiera dany element

Kategoria MOJE BLOKI

SCRATCH - omówienie bloków kategorii Moje bloki

W kategorii MOJE BLOKI znajdują się bloki do definiowania i obsługi własnych bloków, m.in:

 • tworzenie nowego bloku
 • wykorzystanie bloku w skrypcie
 • dodanie do bloku danych wejściowych typu Liczba/Tekst
 • dodanie do bloku danych wejściowych typu Boolean
 • dodanie do bloku etykiety